You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jakmile je text čitelný a srozumitelný, můžete ho vypustit do světa. Dnešní doba ale nabízí nepřeberné množství způsobů, jak knihu čtenářům zpřístupnit. Prvním z nich je webová stránka. Na její zřízení nás patrně nebudete potřebovat, ale kdyby přece jenom, dejte vědět.

Máte ale i jiné možnosti: knihu můžete publikovat online, vydat ji jako e-knihu pro čtečky, zalomit ji ve formátu PDF, aby si ji čtenáři mohli vytisknout, ale stejně tak ji můžete nechat vytisknout – třeba jen v nákladu několika výtisků. Taková kniha je opravdu kniha.

Díky naší spolupráci s tiskárnou, která se specializuje na tisk publikací v nízkých nákladech, můžeme vaši knížku opatřit kabátkem, na který si můžete sáhnout.

Během práce na knize na vás budeme mít spoustu dotazů: bude nás zajímat, jestli chcete knihu vydat elektronicky, nebo na papíře, jestli máme připravit obálku, jak by měla vypadat typická stránka nebo jestli budeme knihu vydávat v našem nakladatelství (a opatříme ji naším ISBN), nebo ji budete chtít vydat sami. Budeme zkrátka velmi zvídaví, a místy možná dokonce dotěrní. Domluvíme se spolu také na tom, kdo udělá závěrečnou korekturu před tiskem nebo zveřejněním online.

Formální úprava knihy

Jakmile je celý text dokončen, je třeba mu dát nějakou podobu. Na začátku se zamyslíme nad tím, jak bude kniha ve výsledku, ve chvíli, kdy ji konečně v papírové formě vezme čtenář do ruky, vypadat. Bude mít kniha obsah na začátku, nebo na konci? Kde bude tiráž a jaké údaje bude obsahovat? Budou v knize titulky, mezititulky nebo marginálie? Je třeba vedle normálního textu používat také kurzívu nebo tučné písmo?

Předtisková příprava

Poskládáním titulků, textu a případných ilustrací do jednoho textového souboru ve Wordu práce na přípravě knihy nekončí. V dalším kroku proto od nás výsledný wordovský dokument převezme grafik, který má se sazbou knížek zkušenosti a z předchozích konzultací už zná naši představu o tom, jak by právě vaše kniha měla vypadat. Rovněž zná technické požadavky tiskárny, vyzná se ve formátech papíru, technologii tisku a omezeních, která ta či ona sazba představuje.

Tisk a vydání knihy

Po odevzdání podkladů do tiskárny si můžeme vydechnout, ovšem jen co se týká pracovního nasazení a tempa. Zatímco budeme stát ve frontě na tiskový stroj, budeme napjatě čekat, jak dopadne nejen tisk, ale i vazba. Ačkoli si umíme představit, jak to dopadne (vždy vlastně dobře), těšení se na novou knížku vonící tiskařskou černí je nenahraditelné, a proto ho pokaždé prožíváme rádi zas a znovu.